इलेक्ट्रिक चालित सवारी-संकर कार

 • Rotor core for Electric Driven Vehicles-Hybrid Cars

  इलेक्ट्रिक चालित सवारी-संकर कारहरूको लागि रोटर कोर

  उत्पत्ति स्थान: जि J्सु, चीन
  ब्रान्ड नाम: OEM र ODM
  सामग्री: सिलिकॉन स्टील पाना
  Sizestator दायरा १ 140० ~ २0०mm
  रोटर दायरा 90 ~ 155mm
  उत्पादको नाम: स्टेटर र रोटर कोर ल्यामिनेशन
  प्रमाणीकरण: ISO9001 、 IATF16949
  अनुप्रयोग: सर्वो / अनिच्छा / यातायात / हाइड्रोली / लिफ्ट / नयाँ ऊर्जा
  उपयोग: DC मोटर र A

 • Stator stack of electric driven vehicles

  स्टेटर इलेक्ट्रिक चालित सवारीको स्ट्याक

  उत्पत्ति स्थान: जि J्सु, चीन
  ब्रान्ड नाम: OEM र ODM
  सामग्री: सिलिकॉन स्टील पाना
  Sizestator दायरा १ 140० ~ २0०mm
  रोटर दायरा 90 ~ 155mm
  उत्पादको नाम: स्टेटर र रोटर कोर ल्यामिनेशन
  प्रमाणीकरण: ISO9001 、 IATF16949
  अनुप्रयोग: सर्वो / अनिच्छा / यातायात / हाइड्रोली / लिफ्ट / नयाँ ऊर्जा
  उपयोग: DC मोटर र A

 • Stator and rotor for Electric Driven Vehicles-Hybrid Cars

  स्टेटर र इलेक्ट्रिक चालित सवारी-संकर कारहरूको लागि रोटर

  उत्पत्ति स्थान: जि J्सु, चीन
  ब्रान्ड नाम: OEM र ODM
  सामग्री: सिलिकॉन स्टील पाना
  Sizestator दायरा १ 140० ~ २0०mm
  रोटर दायरा 90 ~ 155mm
  उत्पादको नाम: स्टेटर र रोटर कोर ल्यामिनेशन
  प्रमाणीकरण: ISO9001 、 IATF16949
  अनुप्रयोग: सर्वो / अनिच्छा / यातायात / हाइड्रोली / लिफ्ट / नयाँ ऊर्जा
  उपयोग: DC मोटर र A